Ordens kraft

Ord - ut "Som en röd tråd"

Ord – ur ”Som en röd tråd”

Ordorkan

Ord kan hugga mig i ryggen

välta mig som en orkan

locka blodsdroppar

ur gamla sår

fälla träd

som inte ännu vuxit upp

Väcka fåglarna

fast solen inte hittat fäste

trä på ringar

runt en smutsig hand

Ord kan vara vissna blommor

på en kyrkogård

dimma lyft till öronspeglar

Ord kan väga mer än länders guldmyntfot

sova djupare än svarta stenar

Dränk dem aldrig

för de älskar havet

Lek med dem

och låt dem tvätta dina fötter.

Marianna Agetorp