Beställ

Mina böcker kan du kan beställa via   E-post

Du kan också köpa dem (utan portotillägg) här på Stensjöäng. 

Mina böcker

Din skugga står ännu lutad mot mig 100:-

Helande trädgård 200:-

Till skönhetens lov 100:-

Bönbok för utmattade 50:-

Trädgårdens innersta rum 100:-

Som en röd tråd 50:-

Nattens fingeravtryck 50:-

Stenrikt liv 50:-

Barndomsäpple 50:-

Vänskepp 50:- 

Framlagda ord 50:-

Trädspeglingar 100:-

Postnords portotillägg tillkommer

Min epost
För mer information: www.marianna.agetorp.se