Det fria ordet Växjö Stadsbibliotek

Vi är en grupp författare i Växjö som börjat mötas för gemensamma intressen och mål.

Kom till Växjö Stadsbibliotek måndagen den 28 april 18.00. Där kan du möta oss och höra oss personligen presentera våra olika författarskap.

Det fria ordet i Växjö för utskick

Det fria ordet Vaxjo

Vad jag själv kommer att berätta om är svårt att säga i dag, för det blir det färskaste ut mitt hjärtas inre vrår, för just den dagen.

I dag har jag dessutom sökt Elin Wägners Författarstipendium på Lilla Björka. En för mig mycket inspirerande miljö. Spännande att få vänta på det beskedet.

Mer om Elin Wägners författarstipendium finns här.