Kinaparken i Bastedalen – Den Harmoniska Dalen

I min egen hemmamiljö - Inombords

I min egen hemmamiljö – Inombords

Jag trivs så innerligt väl hemma på Stensjöäng – men andra trädgårdar – andra platser lockar mig med sin Skönhet.
Bastedalens Kinapark – blev jag snabbt förälskad i, kände mig hemma där. Det var en trädgård som i enkelhet talade ett nytt språk med Skönhetens alla bokstäver, och blev för mig och alla sinnen – (minst sju) en mäktlig upplevelse. Först bara ett kort besök – som födde en ögonblicklig förälskelse för detta gamla Stenbrott vid Vätterns norra spets, och sen blev det många resor till parken.

Då arbetade jag med ett Trädgårdsturismprojekt – jag ville lyfta fram alla våra sköna pärlor av trädgårdar i Sverige, och öppna upp fler för besökare. Särskilt de bakomliggande tankarna att det skulle finns Bed &Breakfast for Gardenlovers också i Sverige.
Men innan det föddes en tanke på att skriva en bok om trädgården, var det en lång resa, och sen ännu längre. Att vara författare är så mycket mer, än att skriva. Men tidigt fick jag veta att Allan Larson arbetade med att fotografera trädgården, under alla årstider. Och han gjorde det för sin egen skull och för att på sitt sätt fånga parkens skönhet, dag som natt. Ett stort och underbart projekt. Som skrivande människa tillfrågades jag om jag ville skriva, och visst ville jag det, även om uppgiften kändes för stor och parken låg alldeles för långt hemifrån för att  kunna besökas ofta, ofta. Jag gav upp flera gånger under resans gång, men när Markus Naef – Arkitekt – som också var engagerad i parken, och som fanns med Kinaparkens vänner involverades i projektet kändes allt mer hoppfullt. Pia Stenströmer har under hela resans gång varit mycket tillmötesgående och stödjande på alla sätt och flera är de nätter jag fått sova över i den gamla vackra Herrgårdens gästrum.

Kärlek på Kinesiska

Kärlek på Kinesisk

Arbetet fortsatte – det första förlaget jag kontaktade var dåvarande Byggförlaget. Visst – de hade ett intresse för just sådana böcker blev jag upplyst om – men jag ”kom försent – De skulle just ombilda hela förlaget”. Långt senare blev det Balkong förlag i Stockholm som gav ut boken. Den Harmoniska Dalen – Bastedalens Kinapark. Det är jag mycket tacksam för. Ett helt fantastiskt förlag – som ger ut vackra gedigna böcker. Ett av de främsta förlagen i Sverige vill jag mena. Gå bara in och se på deras varierande och sköna produktion.
En del av tryckkostnaden fick vi från Längmanska Kulturfonden. Tack.

Boken om Kinaparken

Boken om Kinaparken

I bild, poesi, redogörande texter och på filosofiska tankestigar, blir det här en mycket atttaktiv bok, inte bara för trädgårdsentusiasten eller den sinologiskt hängivne, här finns en stilla punkt för var och en att försjunka i vare sig man är bild- eller textmänniska.

Stefan Nilsson, Nerikes Allehanda, maj 2012
Boken är vacker och innehåller massor av information om denna märkliga park, men mer än om enskilda växter berättas det om harmoni, känslor, skaparkraft och stilla närvaro i vardagsstressen. En trädgårdsbok som vänder sig mer till själen än till gröna fingrar.

Hans Menzing, Btj-häftet, Augusti 2012