Bönbok för utmattade

I går var det Bokmässa på Växjö Stadsbibliotek. Kronobergs bokmässa. Ett mycket fint tillfälle att möta gamla och nya läsare. Och platsen är utmärkt- i bibliotekets varma kropp.

Bönbok för utmattade

Bönbok för utmattade

Trots att min bok Bönbok för utmattade, som är min första bok, som kom ut 2004 – så säljer den fortfarande, ja det är ofta den besökare vid bokbordet tar i sin hand, och berättar om, hur mycket den betyder. Det gläder mig mycket.
Här lägger jag nu in tre extra dikter, som på grund av olyckliga omständigheter inte kom med.

Stigbottnarna är svala

Räds gör jag inte längre
stenarna har inga vassa kanter
alla ögon måste blunda till slut
även de starka som blixtrat
mot mig
Räds gör jag inte längre
stigbottnarna är svala
och syns tydligast när  snön
just har fallit
Ingenstans har ljuset så lätt
för att skratta
som i mörkret
och violdoften
från det ofödda barnets andedräkt
lockar gudarna till skratt.

Lägereldens vilsten
Jairus dotter måste ha glatt sig
över att ha fått bli rest upp
av din hand
Jag tackar för att din gest
mot lägereldens vilsten
anvisats som min
på obestämd tid
Nåden har inte ont om tid

En urdruckens bägares tystnad
Stenarnas inre liv
berättar de inte mycket om
men en kristallklang
är dess kärna
och en urdrucken bägares
tystnad
är deras språk

Jag känner att den boken, liksom också flera av de andra, blir allt mer tidlös. Den som behöver den, inte frågar  efter ”utgivningsår”. Och ännu har jag en hel del exemplar kvar, eftersom Artea Förlag tryckte en generös upplaga.

Vill du läsa förordet?  Läs här sida-4-5.pdf

Välkommen du också att beställa ett exemplar. Här Eller ring 070-6739916

Mer om bönboken här.